Wolf's Grundrens

Wolf's Grundrens

Pris fra 55,00 DKK

Til rengøring før malerarbejde eller daglig rengøring.
Wolf's Grundrens opløser og fjerner særdeles effektiv smuds, sod, fedt, olie, tobaksnikotin, mados, trafikfilm mm.
Anvendelse:
Wolf's Grundrens/malerens anvendes til rengøring af behandlede overflader ude og inde før malebehandling samt til alm. daglig rengøring og hovedrengøring.
Blandingen påføres med klud, svamp eller børste den tilsmudsede flade og efter 10 min. vaskes efter med rent vand. Brug gummihandsker.
Dosering:
Før maling: Fortyndes 1:10 med vand.
Hovedrengøring: Fortyndes 1:30 med vand.
Alm. rengøring: Fortyndes 1:50 med vand.
Opbevares frostfrit.
Data:
Ph-værdi: ca. 9,8
Opbevares utilgængeligt for børn.
Kan udløse allergisk reaktion.
I tilfælde af produktet kommer i øjnene. Skyl straks grundigt med vand og søg læge.
Straks efter brug/kontakt med produktet afvask med rigeligt vand og sæbe.
Sikkerhedsregler for malerarbejde 1993: 00-2 (Mal-Kode)