Mineralsk Terpentin

Mineralsk Terpentin

Pris fra 41,00 DKK

Fortynder/rensevæske
Bruges som fortynder i al-kydemalier og lakfarver.
Fedtede flader tørres af med en terpentinholdig klud inden de males.
Bruges også til rengøring af pensler og værktøj brugt i terpentinholdig maling og lak.

Advarsel: Brandfarlig. Farlig ved indånding. Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning. Vær forsig-tig ved brug. Undgå kontakt med øjnene. Vask hænderne grundigt efter brug Må ikke benyttes ved åben ild. (Ryg ikke). Opbevares utilgænge-ligt for børn.