Malkoder

MALKODER (1993)
 • Jo højere tal desto større sundhedsfare.Mal-Kode: 00-1 er bedst/mindst farlig.
  Mal-Kode: 5-6 er værst/farligst.
 • Tallet før bindestregen er et udtryk for sundhedsfare ved indånding af dampe fra malingen. Altså: Dampfare
 • Tallet efter bindestregen fortæller om sundhedsrisikoen, hvis man får noget på hud eller i øjnene.Altså: Ætsningsfare
 • Wolf's produkter som linolie malinger (Trædæk) og tencidefri akryl malinger (til vægge og facader) har Mal-Kode (1993): 00-1.
  Produkterne er altså i laveste farekategori.
  Husk alligevel udluftning under og umiddelbart efter malerarbejdet.
  Tallet før bindestregen angiver risiko ved indånding af dampe. Jo højere tal, jo større risiko. Tallet angiver behovet for ventilation.

  00 - Vand
  3 - Kan f.eks. indeholde ren petroleum eller terpentin
  0 - Kan indeholde små mængder af opløsningsmidler og vand.
  4 - Kan indeholde ren xylen,
  acetone m.m.
  1 - Kan indeholde ethanol, IPA og
  høj kogende opløsningsmiddel i
  sammensætningen, m.m.
  5 - Kan indeholde ren touloul, trichlorethylen, cellulosefortynder m.m
  2 - Kan f.eks. indeholde ren ethanol samt opløsningsmidler i sammensætningen.
  Tallet efter bindestregen angiver risiko ved kontakt med huden og øjnene og ved indtagelse gennem næsen og munden.
  - 0 Vand
  - 4 Produkter med risiko for ætsning/tæring som f.eks. syrer, kaustisk soda, læsket kalk osv.
  - 1 Produkter uden nævneværdig risiko, men med risiko ved indånding af spraydampe, støvskyer m.m.
  - 5 Produkter med risiko for fremkaldelse af stærk allergisk reaktion ved kontakt med huden, eller produkter med risiko ved kontakt med hud og øjne.
  - 2 Produkter med risiko ved indtagelse og indånding af spraytåger, støvskyer m.m. Men uden risiko ved kontakt med hud og øjne.
  - 6 Produkter med et indhold, der er giftigt ved kontakt med hud og øjne og ved indånding af spraytåger, støvskyer m.m. samt indtagning i små mængder.
  - 3 Produkter med risiko ved kontakt med hud og øjne og ved indånding af spraytåger, støvskyer m.m. Risikoen kan også være en allergisk reaktion